Florentino Gregorio urged the public to stop Bashing the daughter of Police Sgt. Jonel Nuezca

NewsInsider

Updated on:

Florentino Gregorio, widower, and father of Tarlac shooting victims urged the public to stop bashing the daughter of Police Sgt. Jonel Nuezca — the police officer who shot dead Gregorio’s wife and son on Sunday. “Bata ‘yan eh… Kulang ng pag-aaruga ng magulang sa kanila, Kaya ganya ang naging turing ng batang iyan.”

“Kasi kung maganda ang pagpapalakad niya sa batang ‘yan, hindi ganon ang mangyayari sa batang ‘yon. Siguradong may takot din siya kung ‘yung putok lang ng baril na ‘yun siguro umiyak na ‘yun o tumakbo rin siya. Hindi eh. Nakita niya na parang tama ang ginawa ng ama niya.”

He added that the young girl’s parents seemed to have failed to provide her with good parenting, citing the reaction of Nuezca’s daughter during the incident.

The Netizens claims that the daughter trigger the accident Police Senior Master Sergeant Jonel Nuezca Killed Sonya & Frank Anthony Gregorio.

Jonel Nuezca’s daughter shouted at Sonya saying, “My father is a policeman!”

“I don’t care eh eh eh eh eh,” Sonya replied to his daughter. Nuezca got angry with Sonya’s reply as he instantly pulled his gun towards her head saying “P*tangina gusto mo tapusin kita ha?”

Share your thoughts and comment in the discussion box below.

Leave a Comment